רשת מלבנית  |  40·90 ס"מ  |  D400

רשת מלבנית | 40·90 ס"מ | D400

·
·
מידה 40·90 ס"מ
D400 עומס
R4090D400 מק"ט