רשת מלבנית  |  40·90 ס"מ  |  C250

רשת מלבנית | 40·90 ס"מ | C250

·
·
מידה 40·90 ס"מ
C250 עומס
R4090C250 מק"ט