רשת מלבנית ללא מסגרת   |  60·30 ס"מ  |  C250

רשת מלבנית ללא מסגרת | 60·30 ס"מ | C250

·
·
מידה 60·30 ס"מ
C250 עומס
R3060C250 מק"ט