סמל זיהוי שוחה קטן

סמל זיהוי שוחה קטן

·
·
SMLS מק"ט