סמל זיהוי שוחה גדול

סמל זיהוי שוחה גדול

·
·
SMLB מק"ט