מכסה מרובע למשתלבת   |  60·60 ס"מ  |  B125

מכסה מרובע למשתלבת | 60·60 ס"מ | B125

·
·
מידה     60·60 ס"מ
B125     עומס
MB1256060     מק"ט