מכסה מרובע למשתלבת   |  50·50 ס"מ  |  B125

מכסה מרובע למשתלבת | 50·50 ס"מ | B125

·
·
מידה     50·50 ס"מ
B125     עומס
MB1255050     מק"ט